Dr n.med. Andrzej Suwara

Dr n.med. Andrzej Suwara / Ortopeda / Twórca Kliniki

Doktor Andrzej Suwara, studia medyczne rozpoczął na Akademii Medycznej w Białymstoku. Tytuł Doktora nauk medycznych uzyskał dzięki obronie Pracy Doktorskiej z Neurofarmakologii na Akademii Medycznej w Białymstoku.

Dr Andrzej Suwara uzyskał specjalizację z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i dzięki temu rozpoczął pracę na oddziale Ortopedii Szpitala powiatowego w Starachowicach. Następnie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii Dorosłych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy w Otwocku. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu został Ordynatorem Oddziału Traumatologii i Ortopedii Szpitala Praskiego w Warszawie oraz Dyrektorem Medycznym w tym że Szpitalu.

Jego umiejętności zostały docenione dzięki międzynarodowej współpracy z prof. Derekiem McMinnem twórcą popularyzatorem kapoplastyki stawu biodrowego oraz prof. Siegfriedem Hofmannem byłym kierownikiem Kliniki Ortopedii w Stolzalpe Austria.

Doktor Andrzej Suwara stale podwyższa swoje kwalifikacje i uczestniczy w wielu szkoleniach zarówno w Polsce jak i na świecie. Odbył specjalistyczne szkolenia międzynarodowe m.in. na University Hospital of Martin na Słowacji, BMI Edgbaston Hospital Birmingham w Wielkiej Brytanii, Keble College Oxford Wielka Brytania, Zimmer Institute w Danii, Corin Academy w Niemczech DePuy Synthes Instytute w Niemczech, American Academy of Orhopaedic Surgeons w Las Vegas, Tygerberg Department of Anatomy Stellenbosch Uniwersity w Republice Południowej Afryki i wiele innych.